Informace na Facebooku nemusí být stejné jako na vašem webu

Informace na Facebooku nemusí být stejné jako na vašem webu

Pokud jste aktualizovali informace na svém webu, ale při nasdílení nových článků na Facebooku (u náhledů a textů sdílených článků) se zobrazuje předchozí obsah, je to proto, že Facebook má svou vlastní paměť, ve které si uchovává informace o vašich stránkách.

Náprava je jednoduchá: stačí v administraci vašeho webu kliknout na Možnosti té stránky, kterou chcete vyčistit

(u blogu je však třeba takto vyčistit každý jednotlivý příspěvek, u kterého toto požadované tlačítko najdete rovněž), a poté na Vyčistit Facebook cache této stránky.

Přesun na Facebook cache v JuicyFolio administraci

To vás přesměruje na facebookovou službu Debug, která znovunačítá data do Facebooku. URL vašeho webu

už je v potřebném políčku vyplněné, takže vám zbývá už

jen kliknout na tlačítko „Ladění“ (případně „Fetch new scrape information“).

Debug

Na následující stránce se ukáže, co Facebook vidí.  Co se týče samotné aktualizace, obsah v odkazech již nasdílených takto měnit nelze, oprava je možná jen pro nově sdílené odkazy.

Vyčištění dokončeno

Po provedení debugu (znovunačtení) je možné zkusit znovu zadat odkaz z vašeho webu na Facebook - měla by se ukázat nová aktuální verze. Pokud se tak nestane, může se jednat o dočasnou chybu Facebooku. Pokud potíže přetrvají, kontaktujte naši podporu zákazníků.