Jak správně odkazovat na svůj web

Jak správně odkazovat na svůj web

Nebude žádným velkým překvapením, že z hlediska dobré propagace vašeho projektu a jeho optimalizace pro vyhle­dávače se odkazy na váš web vyplatí hojně šířit, a to jak na jiné weby, tak i na různé sociální sítě. Jak ale tyto odkazy psát, aby byly co nejefektivnější?

Zejména je důležité, abyste odkaz na svůj web (například www.juicyfolio.cz) psali bez oné předpony „www.. Varianta psaní odkazu s předponou www. je u menších webů dnes již přebytečná. Některé vyhledávače (včetně Google) by pak zároveň nemusely odkazy s ní brát v potaz, jelikož se jedná o pouhé přesměrování na doménu http://juicyfolio.cz/ a váš odkaz s předponou www. je tak jen prázdnou adresou.

Správné odkazování na váš web

Ono kouzelné http:// nebo https:// na začátku pak udělá váš odkaz při sdílení na většině sociálních sítích automaticky klikatelný (pokud tak nefunguje už ve tvaru juicyfolio.cz).

Je tedy rozhodně důležité, abyste odkazy na svůj web psali jednotně, tedy bez předpony www. Výjimka však může nastat v případě, kdy si například převádíte svůj starší web, na kterém jste celou dobu využívali naopak odkazy s www. Ty je potom třeba v rámci stejnoměrnosti pro vyhledávače zanechat i pro odkazy budoucí. Důležitá je tak nejen jednoduchost a přehlednost vašich odkazů, ale i jejich vzájemná konzistence.

Na závěr je ještě třeba si dát pozor i na odkazové zkracovače (bit.ly, goo.gl), které se používají například pro Twitter, kde máte na příspěvek jen omezený počet znaků. Takové zkracovače vám používat nedoporučujeme (mimo případy, kdy chcete sledovat konkrétní návštěvnost z jednotlivých příspěvků), neboť vyhledávače čerpají hodnoty pouze

z onoho externě vygenerovaného zkráceného odkazu,
ne z původního odkazu na váš web.