Typografie podruhé - jak správně psát

Typografie podruhé - jak správně psát

O správné typografii na našem blogu nepíšeme poprvé. Už dříve jsme pro vás shrnuli, jak využít typografii k tomu, aby váš text na první pohled dobře vypadal a zároveň se pohodlně četl. Jaké zásady ale z typografického hlediska platí pro samotné psaní? A v čem se v tomto ohledu dělají nejčastější chyby?

Jaké znaky používat a jak je zapisovat

Všichni samozřejmě víme, jak a za jakým účelem se píše tečka, čárka, dvojtečka nebo uvozovky. Víte ale, jak třeba právě takové uvozovky správně zapsat? Pro češtinu totiž neplatí klasické "…" jako v angličtině, nýbrž uvozovky takzvaného tvaru 99 66, tedy „…“. Stejně tak pokud na konci věty například použijete tři tečky, ve skutečnosti by se mělo jednat o jeden samostatný znak – trojtečku (nebo jinak také výpustku).

 

Jak ale tento znak a mnoho dalších správně zapsat? K tomu zpravidla potřebujeme kombinaci různých znaků na své klávesnici, a to nejčastěji držením levého altu, zatímco zadáváte určitou číselnou kombinaci:

 

Symbol

"

'

©

®

$

@

#

%

&

Zápis ve Windows

Alt + 0132

Alt + 0147

Alt + 0130

Alt + 0145

Alt + 0133

Alt + 0169

Alt + 0174

Alt + 0153

Alt + 036

Alt + 0128

Alt + 0150 (en dash)

Alt + 0151 (em dash)

Alt + 064 (či Ctrl + Alt + V)

Alt + 035 (či Ctrl + Alt + X)

Alt + 037 (či Shift + %/=)

Alt + 038 (či Ctrl + Alt + C)

Zápis na Macu

shift + option + W

option + [

shift + option + 0 (nula)

option + ]

option + ;

option + g

option + r

option + 2

option + 4

option + shift + 2

option + -

option + shift + -

option + 2

option + 3

shift + 5

option + 7

 

Nedělitelná mezera

Speciální znak (konkrétně Alt + 255) lze také použít pro takzvanou nedělitelnou mezeru, která se využívá například proto, aby řádky nebyly zakončené jedno­písmennými předložkami nebo spojkami, či aby koncem řádku nebyly odděleny například skupiny číslic, čísel, zkratek, titulů, pomlček nebo čísel a jejich jednotek (např. 1 kg).

Správný zápis vodorovných čárek

Ne každá vodorovná čárka v textu je pomlčkou. Ve skuteč­nosti se dělí na hned několik typů, které mají své konkrétní využití.

 

Například spojovník (-) se zapisuje symbolem, který se obvykle používá pro zápis klasické pomlčky (na klávesnici ho najdete hned vedle pravého shiftu). Správně by se měl ale používat pro spojování slov, tedy například „česko-anglický", „bude-li", „ping-pong“ atd.

Jak na správnou typografii

Oproti tomu pomlčka (–) skutečně plní funkci klasické větné odmlky či rozdělování celých slov, zapisuje se však jinak. První možností je takzvaná en dash (Alt + 0150), která nahrazuje souvětné čárky a například uvozovky („dráček má rád dvě věci – princezny a poklad“), či s významem slova „až“ či „do“ („10–18 hodin“). Druhým způsobem zápisu je pak, em dash (Alt + 0151), ten se však používá jen výjimečně například v beletrii.

 

Posledním zápisem je klasické matematické mínus (-), které na klávesnici najdeme v jejím pravém horním rohu. Zapsat lze pak také kombinací Alt + 45.

Několik konkrétních tipů

  • Slovo „viz“ se píše vždy bez tečky - není to zkratka, nýbrž rozkazovací způsob slova vidět.
  • Například slovo „desetiletý" lze napsat jako „10letý"(nikoliv však 10ti letý, což by doslova znamenalo desetitiletý). Stejně tak například „do deseti minut" lze zapsat jako „do 10 minut“ (nikoliv do 10ti minut).
  • Zápis například 50 % (s mezerou) znamená „padesát procent", zatímco třeba 50% (bez mezery) je „padesátiprocentní". Stejné pravidlo pak patří i pro další jednotky.
  • Finanční částky lze zapisovat například jako 100 Kč nebo 100,-, nikoliv však jako obojí současně (tedy 100,- Kč).