Vložení videa do blogu

Vložení videa do blogu

Tento článek pojednává o tom, jak vložit video do klasického blogu na vašem JuicyFolio webu. Pokud chcete vědět, jak vložit video do své obrázkové galerie nebo do galerie blogové (pokud ji váš design podporuje), stačí zhlédnout toto pomocné video.

Váš blog na JuicyFoliu si můžete zkrášlit nejen obrázky, ale i videi. Jak ale na to? JuicyFolio podporuje vkládání videí z obou největších internetových poskytovatelů video obsahu: Vimeo a YouTube, přičemž u obou pro vkládání videí do blogového příspěvku na JuicyFoliu platí podobné podmínky.

Vkládání videa z Vimea

Nejprve si na Vimeu najděte video, které na svém blogu chcete zobrazit. V pravém horním rohu tohoto videa pak stačí kliknout na ikonku vlaštovky (Share) a zkopírovat jeho Embed kódJakmile tento kód máte, vložíte ho do úpravy HTML zdroje vašeho blogového příspěvku na JuicyFoliu (ikonka špičatých závorek v nástrojovém panelu).

 

Rovněž můžete odstranit i automatický text zobrazený pod videem, a to jednoduše tím, že odmažete druhý odstavec (p) z embed kódu videa.

Vložení videa z Vimea

Vkládání videa z YouTube

Vkládání videa z YouTube pak probíhá velmi podobně.

Opět si vybereme video, pod ním klikneme na Sdílet a poté Vložit. Následující postup už je pak stejný, jako jsme si

to popisovali u vkládání z Vimea.

Jak nastavit správnou šířku

Při vkládání videa do příspěvku je důležité myslet i na to, jakou by toto video mělo mít správnou šířku. Každý design na JuicyFoliu má totiž nastavenou šířku svého obsahu trochu jinak. Nejčastější šířka pro video je sice 966 pixelů, pokud však chcete docílit toho nejlepšího výsledku, obraťte se na naši zákaznickou podporu, která vám přesně řekne, jaká konkrétní šířka je pro váš design ta nejlepší.

Jak ale potom tuto šířku zohlednit? Vraťme se zpět

k získávání embed kódu pro video z Vimea. Řekněme,

že námi požadovaná šířka je oněch 966 pixelů. U okna

s embed kódem musíme kliknout na Show options a do prvního ze dvou políček Size pak zadat oněch 966, přičemž políčko druhé (výška) se automaticky přenastaví na odpovídajících 543 pixelů. Pak už jen stačí automaticky upravený embed kód zkopírovat a dále už to známe.

Vložení videa z YouTube

U YouTube je celý postup opět obdobný. V panelu Vložit zvolíme Velikost videa: Vlastní velikost a do levého okýnka opět vepíšeme 966. Další postupy už jsou pak

stejné jako u Vimea.