Nastavení a viditelnost stránek

Nastavení a viditelnost stránek

Zneaktivnění stránky a zobrazení v menu

Vaše jednotlivé stránky na JuicyFoliu, ať už se jedná o vaše portfolio, složky galerií či blog, lze v administraci deaktivovat nebo vyřadit z menu. Toto nastavení najdete pod záložkou Možnosti v administračním profilu každé vaší stránky.

Zneaktivněním vaší stránky docílíte toho, že celá tato stránka s veškerým svým obsahem bude takříkajíc uložena k ledu. Je to v podstatě jako kdybyste tuto stránku vymazali, avšak s tím klíčovým rozdílem, že ji kdykoliv můžete zase vzkřísit.

nastavení stránky

Zakázání zobrazování v menu pak tuto stránku sice nechá aktivní, nebude ji však zobrazovat v přehledu stránek, tedy v menu na vašem webu. Pokud stránku zneaktivníte, sama se pak automaticky přestane zobrazovat i v menu.

Obě funkce však lze kombinovat například tak, pokud chcete mít po ruce aktivní stránku, avšak nenabízet ji čtenářům v přehledu ostatních stránek.

Publikujte, kdy sami chcete

Možnost zneaktivnění konkrétně vašich galerií můžete využít třeba k tomu, abyste si je mohli se vším všudy připravit předtím, než je kdokoliv uvidí. Stačí danou galerii nastavit jako neaktivní, připravit si do ní vše, co potřebujete, a až pak ji aktivovat. U galerie si přitom můžete nastavit i konkrétní datum zveřejnění, podobně jako i u blogových příspěvků, které můžete navíc nastavit buďto jako koncept, nebo jako veřejný příspěvek.

Obrázky do stránek a článků

Neaktivní galerie pak můžete využívat i pro případy, kdy si chcete vložit obrázky přes editor přímo do vašich stránek nebo blogových příspěvků, ale zároveň nepotřebujete, aby se zobrazovaly i ve viditelných galeriích (může jít třeba o fotky v kontaktu nebo obrázková loga vašich partnerů).

Jednoduše si tak na vašem webu můžete založit neaktivní galerii (či přímo složku) a do ní vkládat obrázky, které využijete pro váš textový obsah. Co se pak týče konkrétně blogů, tam můžete vkládání obrázků mimochodem řešit i způsobem přesně opačným, a to využitím blogových galerií.