GDPR: Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:

Společnost till3am s.r.o., se sídlem v Brně, Šámalova 1130/62, 61500, IČ 29365759, vedená u Krajského soudu v Brně, pod značkou C 75655, dále jako „JuicyFolio“ nebo „Správce“,

1. JuicyFolio jako správce osobních údajů

JuicyFolio vystupuje jako správce osobních údajů údajů Uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky a Aplikace Uživatelů provozovaných v systému JuicyFolia.

Osobní údaje zpracováváme primárně za účelem plnění smlouvy, plnění právních povinností a nebo oprávněného zájmu. JuicyFolio zpracovává osobní údaje získané od Uživatelů při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů webu JuicyFolio.cz a při komunikaci s Uživateli.

JuicyFolio zpracovává také údaje, které získá od Uživatelů a dalších fyzických osob používáním systému JuicyFolio nebo navštívěním informačního webu JuicyFolia či administrace Aplikace: soubory cookie, soubory protokolu (IP adresa, příp. jiné online identifikátory).

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po celou dobu smluvního vztahu, následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností vypývajících ze zvláštních právních předpisů.

2. JuicyFolio jako zpracovateů osobních údajů

JuicyFolio poskytuje Uživateli datový prostor a Aplikaci pro účely uložení a zpracování dat provozovaných v rámci systému JuicyFolio, a to na serverech JuicyFolia. Součástí dat Uživatele mohou být též osobní údaje jiných fyzických osob (subjektů údajů). Ve vztahu k těmto osobním údajům vystupuje JuicyFolio jako zpracovatel osobních údajů. Uživatel je správcem těchto osobních údajů. Ve smyslu čl. 28 GDPR uzavírají správce a JuicyFolio v roli zpracovatele Smlouvu o zpracování osobních údajů, která je k dispozici zde na webu JuicyFolia.

Za jakým účelem zpracováváme data a jak s nimi nakládáme? JuicyFolio neprovádí s daty Uživatele včetně osobních údajů jakékoliv jiné operace, než je jejich uložení na serverech JuicyFolia, nezasahuje do nich, nemění je, nezpřístuňuje ani nepředává třetím osobám (data mohou být zpríštupněna státním orgánům v souladu se zákonem), pokud se JuicyFolio a Uživatel nedohodou jinak. Účelem nakládání s osobními údaji je jejich uchovávání a zpřístupnění Uživateli v Aplikaci.

3. Kdo jsou příjemci a zpracovatelé osobních údajů

JuicyFolio nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli kteří spolupracují s JuicyFoliem jsou:

V určitých případech mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům.

4. Práva subjektů osobních údajů

Na zákaldě Nařízení EU 2016/679 (GDPR) máte jako subjekt údajů právo na:

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva zasláním požadavku na e-mail osobniudaje@juicyfolio.cz

Poslední úpravy 28. května 2018.