Zpracovatelská smlouva

Smlouva o zpracování osobních údajů uzavřená ve smyslu čl. 28 GDPR mezi společností till3am s.r.o. jako zpracovatelem a Uživatelem systému JuicyFolio jako Správcem.

Co je předmětem zpracování?

Zpracovávat budeme osobní údaje, které prostřednictvím vámi provozované Aplikace vy a vaši návštěvníci uložíte na servery JuicyFolia. Zpravidla se bude jednat o osobní údaje osob, které navštíví webové stránky, které jste vytvořili prostřednictvím aplikace JuicyFolio dle pravidel obsažených v této Zpracovatelské smlouvě a Obchodních podmínkách.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

JuicyFolio zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu do doby, než dojde k jeho vypovězení a ukončení poskytování služeb Uživateli. Data Uživatele jsou uložena po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů. Následně jsou veškerá uložená data Uživatele odstraněna.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje uložené prostřednictvím vaší Aplikace JuicyFolia na naše servery.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Protože plníme povinnosti na základě Smlouvy dle Všeobecných obchodních podmínek, jedná se hlavně o poskytování nástrojů a služeb pro účely uložení a prezentace dat Uživatelů v jejich Aplikacích.

Jako zpracovatel osobních údajů si klademe za povinnost

Vy, jako Uživatel JuicyFolia nám dáváte souhlas do procesu zpracování osobních údajů zapojit další zpracovatele. V dokumentu Zásady ochrany osobních údajů je uveden seznam dalších zpracovatelů.

Poslední změna 28. května 2018.